Dionis plus

Dionis plus

Regularna cena
Prodato
Snižena cena
400.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Iprodion 167 g/l + tiofanat-metil 167 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Iprodion 2 + tiofanat-metil 1
Pakovanje: 
250 ml i 1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene

Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

BRESKVA, ŠLJIVA I VIŠNJA: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia laxa) u količini od 2 l/ha (20 ml/100 m2).
Vreme primene: preventivno, folijarno, uz utrošak vode od 1.000 l/ha.
Prvo tretiranje – početkom cvetanja (59-61 BBCH skale).
Drugo tretiranje – u fazi punog cvetanja (65 BBCH skale).
Preparat se u toku godine može primeniti dva puta na istoj površini.

Mogućnost druge primene

Dionis plus se koristi u zasadima drugog koštičavog voća za suzbijanje Monilinia spp. u fazi cvetanja i kod povrća za suzbijanje Botrytis cinerea u fazi cvetanja, a posebno zrenja.
U proizvodnji maline posebno se preporučuje za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Didymella applanata), tretiranjem tokom intenzivnog porasta mladara do početka cvetanja i neposredno posle berbe maline.
Dionis plus pruža efikasnu zaštitu useva suncokreta od prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i sive truleži (Botrytis cinerea), ali i zaštitu soje od bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini od 2 l/ha.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Ne postoje specijalna ograničenja u pogledu mešanja. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito drugih formulacija, treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

Dionis plus je kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia spp.). Dionis plus je kombinacija dve aktivne materije od kojih je jedna kontaktna, a druga lokalsistemična, pri čemu je dobijena znatno bolja efikasnost nego kod pojedinačnog delovanja na prouzrokovače bolesti.

NAPOMENA

Zbog ukrštene rezistentnosti gljiva iz grupe benzimidazola (tiofanat-metil, FRAC 1) i dikarboksimida (iprodion, FRAC 2) Dionis plus ne koristiti alternativno sa drugim fungicidima iz ove dve hemijske grupe. Broj tretiranja sa fungicidima iz ovih grupa zajedno ne sme biti više od tri puta u toku godine na istoj površini.