ECOFERRO® 250 PLUS 25kg

ECOFERRO® 250 PLUS 25kg

Regularna cena
Prodato
Snižena cena
1,591.00 RSD
Porez uključen.

Ovo kompostirano organsko đubrivo sadrži gvožđe (5%) u formi fero sulfata (Fe2SO4 x 7H2O 25%) i služi za korekciju deficita na karbonatnim (krečnim) zemljištima i u svim drugim prilikama kada dođe do pojave nedostatka ovog elementa usled precipitacije. Primena gvožđa koje je vezano za organske komplekse onemugućuje njegovu imobilizaciju i obezbeđuje dobru i kontinuiranu pristupačnost biljkama. Sporodelujući organski azot ako se primenjuje u jesen ne podleže ispiranju, tako da je efekat primene gvožđa sa kompostiranim goveđim i živinskim stajnjakom ovim putem gotovo neverovatan. Sadrži 3% azota, 2% fosfora, 1,5% kalijuma 7% SO3, 43% humifikovane organske materije, 8% fulvo i 6% huminskih kiselina, oko 2 milijarde korisnih aerobnih i anaerobnih mikroorganizama po gramu,dosta mangana i drugih mikroelemenata. Primenjuje se rano u proleće, ili na kraju vegetacione sezone u kasnu jesen, za drvenaste voćne vrste osetljive na deficit gvožđa 0,5 do 1 kg po stablu (jabuka, kruška, trešnja, breskva, kajsija, šljiva, vinova loza, citrusi), za jagodasto voće i za ostalo povrće 600 do 800 kg/ha, dok u zaštićenom prostoru i za gajenje cveća norme redovnog đubrenja idu od 800 do 1500 kg/ha. Kod podizanja novih višegodišnjih zasada na jako karbonatnim zemljištima sa malo organske materije primenjuje se 2,5 t/ha ovog kompostiranog stajnjaka u pripremi zemljišta za sadnju.