Kombinezon Microporus (jednokratno zaštitno odelo) Springer vel.XXL

Kombinezon Microporus (jednokratno zaštitno odelo) Springer vel.XXL

Regularna cena
Prodato
Snižena cena
0.00 RSD
Porez uključen.

ODELO ZA ZAŠTITU OD HEMIKALIJA – UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE ( Model No. 3BLX42)


Oznake:
Svako odelo (kombinezon) sadrži unutrašnju deklaraciju, na kojoj je naveden tip zaštite koji odelo pruža i druge informacije.
1. Šifra dobavljača
2. CE oznaka – Odelo je usaglašeno sa standardima ua kategoriju III lične zaštitne opreme , po Direktivi 89/686/EC.
Testiranje prototipa i CE registracija je izvršena od strane BTTG Certification Services ( br. Sertifikacionog tela je 0338 )
3. „Tip“ zaštite celog tela u skaldu sa Evropskim standardima za odeću za zaštitu od Hemikalija: Tip 5: EN 13982 – 1 :2004, Tip 6 : EN 13034:2005. Zaštitna odela (kombinezoni) su testirana na biološke (EN14126) i radioaktivne (EN1703) opasnosti, i moraju biti korišćena sa odgovarajućim dodacima odelu i kako bi bila efikasna.
Napomena: Izuzev člama 4.2. (bušenje odela). EN 1073 – 2 :2002 zahteva otpornost na moguće bšenje odela najmanje Klase 2, dok ovaj materijal dostiže Klasu 1. Iz ovog razloga je ova tačka isključena iz tehničke specifikacije.
4. Veličina Zaštitnog odela: XXL
5. Nosilac odela bi trebao da pročita ovo uputstvo
6. Za jednokratnu upotrebu - ne koristiti više puta
7. Godina proizvodnje
8. Internacionalni simboli za održavanje: Ne prati, peglati, sušiti u mašini, ne izbeljavati niti hemijski čistiti odelo. Držati dalje od plamena i velike toplote.

Fizičke osobine materijala Klasa
Otpornost na abraziju EN 530 Meth. 2 Klasa 1
Otpornost na pucanje pri rastezanju ISO 7584 B Klasa 6
Otpornost na trapezoidno cepanje MDISO 9073 – 4 Klasa 2
XD Klasa2
Otpornost na bušenje EN 863 Klasa 1
Snaga istegljivosti ISO 13934 – 1 Klasa 1
XD Klasa 1
Radioaktivna otpornost EN1073-2:2002 Klasa 2
Infektivna otpornost ISO 22612 Klasa 3Hemijske osobine materijala Propustljivost Upijanje
Otpornost na hemikalije EN368 Klasa 3 Klasa 3
Sumporna kiselina 30% Klasa 3 Klasa 3
Natrijum hidroksid Klasa3 Klasa 2
O – Ksilen Klasa 3 Klasa 3
Butan - ol


Rezultati testiranja celokupnog odela
Tip 5 unutrašnjeg curenja IL 82/90 ≤30%&TILS 8/10≤15%
Metod definisan standardom EN13982-1&2:2004 Prolazno
Tip 6 slabijeg prskanja
Metod definisan standardom EN13134:2005 ProlaznoDomeni upotrebe:
Zaštitno odelo (kombinezon) dizajniran za zaštitu od štetnih,opasnih supstanci i zaraze , kako čoveka tako i proizvoda. Uglavnom se koriste za zaštitu od suvih čestica i prilikom prskanja ne tako štetnim hemikalijama pod nižim pritiskom. Procena mogućnosti (prilike) korišćenja zaštitnog odela , je isključivo na odgovornost korisnika. Odelo se može biti kontaminirano prilikom skidanja, i treba biti uklonjeno tako da se izbegne kontaminacija subjekata

Ograničenja: 
Kada se koristi sa ostalim PPE i kako bi u potpunosti ispunilo zahteve EN za Tip 5/6 odevnog predmeta, svi otvori tipa ručni i nožni zglobovi, vrat itd. Moraju biti sigurno i pravilo vezani trakom. Korisnik će sam proceniti, i isto tako biti odgvoran za svoju procenu, koji Tip zaštite je potreban za odgvarajuću primenu i napraviti odgovarajuću kombinaciju dodataka kombinezonu i pomoćne opreme. Usled kontaminacije , oštećenja ili nošenja, odelo bi trebalo biti pravilno skinuto i pravilno uklonjeno u što kraćem vremenskom roku. Nosilac odela bi uvek mora da proveri i bude siguran u ispravnost i neoštećenost odela pre korišćenja. Mogućnost toplotnog stresa se mora imati u vidu u veoma toplim uslovima. Nivo temperature se može smanjiti ili eliminisati korišćenjem odgovarajuće odeće ispod odela ili opreme za ventilaciju. Uslovi prevelike toplote ili hladnoće , mogu uticati na performanse ovog odevnog predmeta. Zaštitno odelo ne bi trebalo da se koristi gde postoji mogućnost oštećenja od visoko otrovnih /opasnih hemikalija na koje odelo nije testirano. Iak postoji određena zaštita na neke hemikalije, molim Vas da se vodite fizičkim osobinama odela u skladu sa rezultatima testiranosti za Tipove 5 i 6. Korisnik takođe mora da nosi rukavice i čizme koje su otporne na hemikalije , kao i odgovarajuću zaštitu za disanje organe.Rukavice bi trebale da prekrivaju elastičnu traku na zglobovima. Odgovarajuća veličina , mora biti pravilno odabrana od strane korisnika kako bi omogućila nesputano kretanje pri riziku kom se pristupa. Ukoliko je potrebno, molimo Vas da kontakitrate proizvođača / distributera radi saveta.

Čuvanje i odlaganje:
Kobinezon može biti čuvan u skaldu sa standarnim uslovima skladištenja, ali mi preporučujemo čuvanje u suvom prostoru, daleko od svetlosti, toplote i direktne sunčeve svetlosti. Ograničenja prilikom uklanjanja nakon upotrebe zavisi isključivo od kontaminacije odela nakon korišćenja. Proizvođač ne može da prihvati odgovornost za bilo koju neadekvatnu upotrebu ili odlaganje odela nakon upotrebe.
Rok trajanja:
Preporučljivo je da se odelo iskoristi u periodu od 5 godina nakon dana proizvodnje koji je naznačen na pakovanju.
Odobrenja (sertifikat):
CE odobrenje (sertifikat) izdat od strane BTTG Testing & Certification Ltd (Notify body: 0338), Unit 14, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, UK, M17, 1EH

Artikal: Zaštitno odelo Springer
Zemlja porekla: NRK
Proizvođač: Billabong Enterprises Co.
Godina proizvodnje : Dec. 2015
KAT: III