Premijer

Premijer

Regularna cena
510.00 RSD
Snižena cena
510.00 RSD
Porez uključen.

Kategorija: 
Aktivna materija: 
Tiametoksam 200 g/l + deltametrin 25 g/l
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija (SC)
Klasifikacija rezistentnosti: 
Tiametoksam 4A + deltametrin 3A
Pakovanje: 
50 ml, 250 ml i 1 L
Proizvođač: 
Chemical Agrosava

Karenca:
Breskva – 14 dana

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

BRESKVA: za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u količini 300-400 ml/ha uz utrošak vode 600-1.000 l/ha.
Vreme primene: tretiranjem na početku formiranja kolonija.

Mogućnost druge primene

Premijer se koristi u voćnim zasadima, ratarskim i povrtarskim usevima za suzbijanje svih ekonomski značajnih vrsta lisnih vaši.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Premijer je moguće mešati sa većinom drugih preparata, s tim da pre mešanja treba proveriti njihovu kompatibilnost.

 

Premijer je kombinacija dve aktivne materije od kojih je jedna sistemična, a druga kontaktna, pri čemu je dobijena znatno bolja efikasnost nego kod pojedinačnog delovanja. 
Tiametoksam pripada grupi neonikotinoida, koja ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata. Neprestano stimulisanje neurona dovodi do brzog i izuzetno efikasnog suzbijanja insekata.
Deltametrin pripada grupi piretorida, koje odlikuje veoma brz "knock down" efekat tj. trenutno delovanje na ciljane organizme.
Kombinacija aktivnih materija tiametoksam i deltametrin u preparatu Premijer ispoljava visoku efikasnost posebno u suzbijanju najotpornijih vrsta lisnih vaši (Brachycaudus helichrysi, Brevycorinae brassicae, Brachycaudus amigdalinus, Aphis fabae i mnoge druge).

NEŽELJENI EFEKTI

Premijer se ne sme primenjivati u vreme leta pčela. S obzirom na to da postoji opasnost od razvoja rezistentnosti biljnih vaši na tiametoksam i deltametrin, prilikom njihovog suzbijanja treba primeniti sve neophodne mere kako bi se predupredila pojava rezistentnosti i sačuvala visoka efikasnost preparata.