Kolekcija: Herbicidi

114 proizvodi
 • Garlon 3A (triklopir 360 g/l)
  Regularna cena
  950.00 RSD
  Snižena cena
  950.00 RSD
 • PRINCIPAL® PLUS
  Regularna cena
  3,960.00 RSD
  Snižena cena
  3,960.00 RSD
 • Flupisor
  Regularna cena
  700.00 RSD
  Snižena cena
  700.00 RSD
 • Sirius 200 SL 1/1
  Regularna cena
  1,000.00 RSD
  Snižena cena
  1,000.00 RSD
 • Nikosav
  Regularna cena
  300.00 RSD
  Snižena cena
  300.00 RSD
 • SIRAN 40 SC
  Regularna cena
  470.00 RSD
  Snižena cena
  470.00 RSD
 • Maton
  Regularna cena
  920.00 RSD
  Snižena cena
  920.00 RSD
 • Kabuki 2.5-EC (piraflufen-etil 26,5g/l)
  Regularna cena
  800.00 RSD
  Snižena cena
  800.00 RSD
 • Corum
  Regularna cena
  3,200.00 RSD
  Snižena cena
  3,200.00 RSD
 • PEAK 75 WG
  Regularna cena
  680.00 RSD
  Snižena cena
  680.00 RSD
 • MEZATRON 100 OD
  Regularna cena
  730.00 RSD
  Snižena cena
  730.00 RSD
 • ARIGO®DUPONT™
  Regularna cena
  5,350.00 RSD
  Snižena cena
  5,350.00 RSD
 • Savazon 480
  Regularna cena
  1,600.00 RSD
  Snižena cena
  1,600.00 RSD
 • Piano
  Regularna cena
  480.00 RSD
  Snižena cena
  480.00 RSD
 • Glifosav 480
  Regularna cena
  550.00 RSD
  Snižena cena
  550.00 RSD
 • Merlin flexx
  Regularna cena
  10,750.00 RSD
  Snižena cena
  10,750.00 RSD
 • KLETOX
  Regularna cena
  450.00 RSD
  Snižena cena
  450.00 RSD
 • CUNAMI
  Regularna cena
  Prodato
  Snižena cena
  1,650.00 RSD
 • Tribufen
  Regularna cena
  Prodato
  Snižena cena
  540.00 RSD
 • Stomp Aqua
  Regularna cena
  760.00 RSD
  Snižena cena
  760.00 RSD
 • Intermezzo
  Regularna cena
  760.00 RSD
  Snižena cena
  760.00 RSD
 • Colosseum
  Regularna cena
  500.00 RSD
  Snižena cena
  500.00 RSD
 • Rafal 120 (kletodim 120g/l)
  Regularna cena
  350.00 RSD
  Snižena cena
  350.00 RSD
 • Plamen (dikamba-DMA 577,9 g/l)
  Regularna cena
  350.00 RSD
  Snižena cena
  350.00 RSD
 • TERBIS 500
  Regularna cena
  680.00 RSD
  Snižena cena
  680.00 RSD
 • TARGET SC 5/1
  Regularna cena
  18,600.00 RSD
  Snižena cena
  18,600.00 RSD
 • RIMEX
  Regularna cena
  650.00 RSD
  Snižena cena
  650.00 RSD
 • PENDISTOP
  Regularna cena
  330.00 RSD
  Snižena cena
  330.00 RSD
 • PALLAS 75 WG+ Adjuvant
  Regularna cena
  5,990.00 RSD
  Snižena cena
  5,990.00 RSD
 • MOTIVELL EXTRA 6 OD
  Regularna cena
  Prodato
  Snižena cena
  3,320.00 RSD
 • METMARK WG
  Regularna cena
  230.00 RSD
  Snižena cena
  230.00 RSD
 • HARMONY® 75 WG (2x8g)
  Regularna cena
  2,460.00 RSD
  Snižena cena
  2,460.00 RSD
 • DIQUA TOP
  Regularna cena
  Prodato
  Snižena cena
  1,630.00 RSD
 • BENTAMARK
  Regularna cena
  8,070.00 RSD
  Snižena cena
  8,070.00 RSD
 • Agrodimark
  Regularna cena
  670.00 RSD
  Snižena cena
  670.00 RSD
 • Monsoon active
  Regularna cena
  3,570.00 RSD
  Snižena cena
  3,570.00 RSD
 • Strabon
  Regularna cena
  850.00 RSD
  Snižena cena
  850.00 RSD
 • Sinamon
  Regularna cena
  720.00 RSD
  Snižena cena
  720.00 RSD
 • Passat
  Regularna cena
  3,220.00 RSD
  Snižena cena
  3,220.00 RSD
 • Velton WG (metribuzin 700g/kg)
  Regularna cena
  Prodato
  Snižena cena
  482.00 RSD