Kolekcija: Sredstva za zaštitu bilja

304 proizvodi
 • Bacillomix AURUM B
  Regularna cena
  180.00 RSD
  Snižena cena
  160.00 RSD
 • Garlon 3A (triklopir 360 g/l)
  Regularna cena
  950.00 RSD
  Snižena cena
  950.00 RSD
 • Etiol tečni (melation 600g/l)
  Regularna cena
  Prodato
  Snižena cena
  213.00 RSD
 • Mankogal 80 (mankozeb 800g/kg)
  Regularna cena
  90.00 RSD
  Snižena cena
  90.00 RSD
 • Legat SP (fosetil-aluminijum 800g/kg)
  Regularna cena
  81.00 RSD
  Snižena cena
  81.00 RSD
 • Plures
  Regularna cena
  110.00 RSD
  Snižena cena
  110.00 RSD
 • Saturn terra
  Regularna cena
  590.00 RSD
  Snižena cena
  590.00 RSD
 • Tonus (acetamiprid 200g/kg)
  Regularna cena
  50.00 RSD
  Snižena cena
  50.00 RSD
 • PRINCIPAL® PLUS
  Regularna cena
  3,960.00 RSD
  Snižena cena
  3,960.00 RSD
 • Signum
  Regularna cena
  150.00 RSD
  Snižena cena
  150.00 RSD
 • Flupisor
  Regularna cena
  700.00 RSD
  Snižena cena
  700.00 RSD
 • Plavo ulje (mineralno ulje+bakar-oksihlorid 700+100g/l)
  Regularna cena
  293.00 RSD
  Snižena cena
  293.00 RSD
 • Abastate (abamektin18g/l)
  Regularna cena
  450.00 RSD
  Snižena cena
  450.00 RSD
 • Orvego
  Regularna cena
  1,650.00 RSD
  Snižena cena
  1,650.00 RSD
 • Zato 50-WG
  Regularna cena
  90.00 RSD
  Snižena cena
  90.00 RSD
 • Different 250 EC
  Regularna cena
  90.00 RSD
  Snižena cena
  90.00 RSD
 • Sirius 200 SL 1/1
  Regularna cena
  1,000.00 RSD
  Snižena cena
  1,000.00 RSD
 • Pehar (pirimetanil 400g/l)
  Regularna cena
  219.00 RSD
  Snižena cena
  219.00 RSD
 • Galofungin T (tiofanat-metil 450g/l)
  Regularna cena
  222.00 RSD
  Snižena cena
  222.00 RSD
 • Atlas (ciprodinil+fludioksonil 375+250g/l)
  Regularna cena
  198.00 RSD
  Snižena cena
  198.00 RSD
 • Akord WG (tebukonazol 250g/kg)
  Regularna cena
  70.00 RSD
  Snižena cena
  70.00 RSD
 • Nu-film 17 (pinolein 893 g/l)
  Regularna cena
  265.00 RSD
  Snižena cena
  265.00 RSD
 • Galition ekstra (hlorpirifos 37,5g/kg)
  Regularna cena
  Prodato
  Snižena cena
  0.00 RSD
 • FOSTONIC 80 WP
  Regularna cena
  95.00 RSD
  Snižena cena
  95.00 RSD
 • Stroby DF
  Regularna cena
  120.00 RSD
  Snižena cena
  120.00 RSD
 • Savanur EC
  Regularna cena
  100.00 RSD
  Snižena cena
  100.00 RSD
 • Sekvenca (difenokonazol 250g/l)
  Regularna cena
  399.00 RSD
  Snižena cena
  399.00 RSD
 • Triton (emamektin benzoat 9,5g/l)
  Regularna cena
  970.00 RSD
  Snižena cena
  970.00 RSD
 • Konzul (hlorpirifos+cipermetrin 500+50g/l
  Regularna cena
  207.00 RSD
  Snižena cena
  207.00 RSD
 • SIRAN 40 SC
  Regularna cena
  470.00 RSD
  Snižena cena
  470.00 RSD
 • Consento
  Regularna cena
  2,750.00 RSD
  Snižena cena
  2,750.00 RSD
 • Gestikal 240SC
  Regularna cena
  1,000.00 RSD
  Snižena cena
  1,000.00 RSD
 • Nikosav
  Regularna cena
  300.00 RSD
  Snižena cena
  300.00 RSD
 • Neon (ciprodinil 300g/l)
  Regularna cena
  1,366.00 RSD
  Snižena cena
  1,366.00 RSD
 • Metod 480 SC (kaptan 480g/l)
  Regularna cena
  318.00 RSD
  Snižena cena
  318.00 RSD
 • Alijansa (mankozeb+metalaksil-M 640+40 g/kg)
  Regularna cena
  120.00 RSD
  Snižena cena
  120.00 RSD
 • Kabuki 2.5-EC (piraflufen-etil 26,5g/l)
  Regularna cena
  Prodato
  Snižena cena
  6,690.00 RSD
 • Corum
  Regularna cena
  3,200.00 RSD
  Snižena cena
  3,200.00 RSD
 • DITHANE M-45
  Regularna cena
  90.00 RSD
  Snižena cena
  90.00 RSD
 • PEAK 75 WG
  Regularna cena
  660.00 RSD
  Snižena cena
  660.00 RSD